ค่าบริการ

รถที่ให้บริการ

  • บริการทั้งรถเก๋งแบบ Estate สามารถจุผู้โดยสารได้ 3-4 ท่าน และกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ 4 ใบ (หากเป็นกระเป๋าขนาดกลาง จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้น)

eclass

  • รถตู้ขนาดผู้โดยสาร 6-7 ที่นั่ง (ในกรณีผู้โดยสาร 8 ท่าน กรุณาแจ้งเป็นกรณีพิเศษ) กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกิน 10 ใบ (หากเป็นกระเป๋าขนาดกลาง จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้น)

18700042_1078988475534803_126072961226550227_n

การบริการ

  • รับ-ส่งจากสนามบิน ไปยังที่พักโรงแรม, อพาร์ตเม้นท์, B&B, Student Accomondation ทั้งใน London และต่างจังหวัด
  • รับ-ส่งผู้บริหารเพื่อประชุม ดูงาน หรือติดต่อธุรกิจ สังสรรค์ ภาคธุรกิจ ราชการ ห้างร้าน สถานทูต ฯลฯ
  • รับ-ส่ง สถานที่ช้อปปิ้ง ทั้งใน London และ Shopping Outlet ต่างๆ เช่น Bicester Village, Swindon, Portmouth

 

อัตราค่าบริการ

ขึ้นอยู่กับระยะทาง และระยะเวลาในการใช้รถ และราคารถเก๋ง / รถตู้อาจจะแตกต่างกัน เมื่อเรียกใช้ระยะสั้น (คิดอัตราตามชั่วโมงการใช้งาน) ไปจนถึงการใช้บริการทั้งวัน (12 ชั่วโมง)

 

  • โดยระยะทางไป-กลับ ไม่เกิน 300 ไมล์
  • หากเดินทางไกลเกินกว่าเส้นทางปกติ อาจต้องขอเพิ่มค่าบริการเล็กน้อย
  • ในกรณีค้างต่างจังหวัด ทางเราขอคิดเพิ่มค่าที่พักของคนขับต่อคืน (ไม่เกิน 50 ปอนด์) ครับ…

หมายเหตุ : ในกรณีผู้โดยสาร 8 ท่าน กรุณาแจ้งเป็นกรณีพิเศษ

สนใจติดต่อมาสอบถามค่าบริการกันก่อนได้นะครับ…

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต่อและใช้บริการกับเรา Thai Taxi London

Advertisements